زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Loading

گردهمایی پناهگاه حیوانات وفا در موسسه پریا تورنتو کانادا.

 پناهگاه وفا در سال 1382 تاسیس شد و به عنوان اولین پناهگاه حیوانات در ایران شروع به کار کرد، تعهد آنها کمک کردن و پناه دادن به حیوانات آسیب دیده و بی پناه در ایران است. پناهگاه وفا یک سازمان خیریه غیر دولتی است که فقط به کمک های مردمی و خدمات داوطلبانه اتکا دارد.

گزارشی از این گردهمایی که با مشارکت سازمان وکالتی کانادایی امریکایی گروه یزدانی ، وای ال جی ، یکی از حامیان پناهگاه وفا تهیه شده است را باهم ببینیم.