زمان مطالعه: 3 دقیقه

شنبه

  • ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

یک‌شنبه

  • بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

پنج شنبه

  • ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

جمعه

  • بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو