شنبه

یک‌شنبه

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • پرفروغ‌ها

  سریال: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وکلا (کت شلواری‌ها)

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • ملکه و فاتح - دوبله اختصاصی

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

دوشنبه

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • برده سفید پوست - دوبله اختصاصی

  بازپخش: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • پرفروغ‌ها

  باز پخش: ساعت 19:00 به وقت ایران | ساعت 19:30 به وقت تورنتو

 • نارکوها

  بازپخش:ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وایکینگ ها- دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

سه‌شنبه

 • آسمان سرخ - دوبله اختصاصی

  ساعت 15:00 به وقت ایران | ساعت 14:30 به وقت تورنتو

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تورنتو

 • آسمان سرخ - دوبله اختصاصی

  باز پخش: ساعت 23:00 به وقت ایران | ساعت 22:30 به وقت تورنتو

چهارشنبه

پنج شنبه

 • سوپرانوها - زیرنویس

  باز پخش: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو (۲ ساعت)

 • ملکه و فاتح - دوبله اختصاصی

  ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  بازپخش:ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وایکینگ ها- دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

جمعه