فرم ثبت نام:
قبلا ثبت نام کرده‌اید؟ از اینجا وارد شوید.
افشین یزدانی وکیل و حقوقدان، وکیل منتخب روزنامه نیویورک تایمز

شنبه

یک‌شنبه

 • BEAToronto

  ساعت ۰۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • BEAToronto

  باز پخش: ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تورنتو

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • CelebWatch

  ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وکلا (کت شلواری‌ها)

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • ملکه و فاتح - دوبله اختصاصی

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

دوشنبه

 • موزیک مدیتیشن

  ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تورنتو

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • Cine Vision

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تورنتو

 • برده سفید پوست - دوبله اختصاصی

  بازپخش: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  بازپخش:ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وایکینگ ها- دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

سه‌شنبه

 • فیلم سینمایی

  ساعت ۱۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • آسمان سرخ - دوبله اختصاصی

  ساعت 15:00 به وقت ایران | ساعت 14:30 به وقت تورنتو

 • موزیک مدیتیشن

  ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تورنتو

 • سوپرانوها - زیرنویس

  ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تورنتو

 • Movie Mingle - برنامه آموزش زبان

  ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • فیلم سینمایی

  ساعت 20:00 به وقت ایران | ساعت 19:30 به وقت تورنتو

 • Cine Vision

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • آسمان سرخ - دوبله اختصاصی

  باز پخش: ساعت 23:00 به وقت ایران | ساعت 22:30 به وقت تورنتو

چهارشنبه

 • موزیک مدیتیشن

  ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تورنتو

 • CelebWatch

  بازپخش: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو

 • وایکینگ ها- دوبله

  ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تورنتو

 • Movie Mingle - برنامه آموزش زبان

  بازپخش: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • برده سفید پوست - دوبله اختصاصی

  ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • وکلا (کت شلواری‌ها)

  ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

پنج شنبه

 • BEAToronto

  ساعت ۰۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • BEAToronto

  باز پخش: ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تورنتو

 • سوپرانوها - زیرنویس

  باز پخش: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تورنتو (۲ ساعت)

 • ملکه و فاتح - دوبله اختصاصی

  ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

 • نارکوها

  بازپخش:ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تورنتو

 • وایکینگ ها- دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

 • اتفاقات عجیب - دوبله

  بازپخش: ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تورنتو

جمعه

راه‌های تماشا

پخش زنده از طریق وب‌سایت

 ماهواره یوتلست: فرکانس ۱۱۳۰۴ | افقی | ۲۹۷۰۰

ماهواره یاه‌ست: فرکانس ۱۰۷۶۲ | عمودی | ۲۷۵۰۰

و سایر ارائه دهندگان اصلی شبکه‌های تلویزیونی

تماس با ما

Contact Us ​

شبکه فارسی تورنتو

Loading

Copyright © 2023 Toronto Farsi Network. All rights reserved.